شهاب شمسی

با تجربه در تست نفوذ  امن سازی سرور امن سازی شبکه برنامه نویسی  

فرم ارسال درخواست

جهت هرگونه درخواست در حوزه فیلم آموزشی و مشاوره امنیتی از طریق فرم زیر اقدام و درخواست خود را مطرح نمایید…