شهاب شمسی

با تجربه در تست نفوذ  امن سازی سرور امن سازی شبکه برنامه نویسی  

نمونه کارها

در پس هر کار فوق العاده ، داستانی نهفته است …
۱۵
تست نفوذ
۱۲
امنیت سرور
۱۸
کرک
۹
امنیت شبکه